начало » продукти » консумативи » микроепруветки
Микроепруветки

 

 
Нашите микроепруветки са лесни за работа и гарантират качеството на взетата проба. По-широкия диаметър, надеждната капачка и улейчето за вземане на пробата значително улесняват процеса на вземане на капилярна кръв. Предлагаме епруветки с хепарин, ЕДТА и клот активатор.
 
 
Микроепруветки за серум
 
Микроепруветките за серум са покрити с клот активатор от кварцови частици, които увеличават вътрешната повърхност (със структура подобна на „гъба”). Благодарение на навлизането на кръвта в тези малки пространства се скъсява времето за съсирване. Този тип епруветки се използват за отделяне на серум в биохимията, серологията и имунохематологията.
Предлагаме и микроепруветки с литиев хепарин. Те се използват за отделяне на плазма в биохимията. При тях кръвта не се съсирва и затова може да се приложат за пациенти, при които е приложена антикоагулантна терапия.
 
 
Адитив
Форма
Капилярка
Материал
Размер (mm)
Обем (µl)
Капачка
Цвят
Опаковка
Брой в кашон
Клот активатор
прави
не
PET
11x40
250  и 500
червен
1x50
10x50
Литиев хепарин
прави
не
PET
11x40
250 и 500
зелен
1x100
10x50
Клот активатор
конични
да
Полипропилен
11x40
200
бял
1x100
40x100
   
 
 
 
K2EDTA
 
Епруветките, покрити с K2EDTA, се използват за вземане на кръв, когато трябва да се отчита кръвна картина и да се извършват различни имунохематологични изследвания.
 
Адитив
Форма
Капилярка
Материал
Размер (mm)
Обем (µl)
Капачка
Цвят
Опаковка
Брой в кашон
K2EDTA
прави
не
PET
11x40
250 и 500
лилав
1x50
10x50
K2EDTA
конични
не
Полипропилен
11x40
1000
 
червен
1x100
40x100
K2EDTA
конични
да
полипропилен
11x40
200
червен
1x100
40x100
 
Клинични предимства:
K2EDTA „е най-подходящият антикоагулант за отичитане на кръвна картина” (съгласно Съвета за стандартизация по хематология2 и Института по клинична и лабораторна стандартизация в САЩ1). Той е избран поради следните причини: 1) K3EDTA причинява по-силно сбръчкване на еритроцитите; 2) K3EDTA довежда до по-голямо увеличение на клетъчния обем; 3) K3EDTA е течен адитив и довежда до разреждане на пробата. Резултатите при изследване с K2EDTA са с 1-2% по-високи от чистите проби. K2EDTA е разпръснат по вътрешната повърхност на епруветката и затова подобно на епруветките с K3EDTA изисква 8-10 обръщания за оптимално разбъркване на кръвта с антикоагуланта.
 
1NCCLS, Evacuated Tubes and Additives for Blood Specimen Collection – Fifth Edition; Approved Standard. NCCLS documentation H1-A5, Vol. 23, No. 33, Dec. 2003.
2International Council for Standardization in Haematology Export Panel on Cytomatry. Reccomendation of the International Council for Standardization in Haematology for ethylendiaminotetraacetic acid anticoagulation for blood cell counting and sizing. Am I Clin Pathol 1993;
100:371-372
 
 
 
 
Глюкоза
 
Епруветките за глюкоза съдържат гликолитичен инхибитор (натриев флуорид и натриев хепарин) и се използват за изследване на глюкоза от плазма.
 
Адитив
Форма
Капилярка
Материал
Размер (mm)
Обем (µl)
Капачка
Цвят
Опаковка
Брой в кашон
Натриев флуорид
прави
не
PET
11x40
250 и 500
сив
1x100
10x50
Натриев флуорид
конични
да
Полипропилен
11x40
200
жълт
1x100
40x100
 
Клинични прдимства:
Повечето конкурентни епруветки за глюкоза съдържат калиев оксалат и натриев флуорид. Този адитив има склонност към леко повишаване на хемолизата, което съответно води до нестабилни резултати при изследването на глюкоза в кръв. Затова нашите епруветки са с нова оптимизирана формула, при която се използва смес от хепарин и натриев флуорид. Така стойностите при отчитането на глюкоза са по-стабилни (дори 72 часа след вземанто на пробата нивото на глюкозата е незначително намалено). От друга страна адитивът от хепарин и натриев флуорид води до отделянето на по-чиста и по-прозрачна плазма. Освен това хемолизата не се наблюдава толкова често.