Експресно измерване на Лактат в пълна кръв

 

StatStrip Lactate е компактно и удобно устройство, с помощта на което може да измервате лактата на пациентите директно до леглото им. В момента за получаването на точен резултат за лактат се използват или кръвно-газови анализатори, или биохимични анализатори в централната клинична лаборатория на медицинското заведение. Кръвно-газовите анализатори създават изключително много проблеми при диагностика до леглото на пациента - трудни са за експлоатация, изискват голям обем проба (100-200 микролитра), необходимото време за получаване на резултат е над 3-4 минути. StatStrip Lactate дава възможност за изследване на лактата в пълна кръв (капилярна, венозна, артериална) в рамките на 13 секунди с обем проба 0.6 микролитра и измерването може да бъде извършено изключително лесно от сестрински медицински персонал. StatStrip Lactate е устройство с изключително ниска цена, което прави измерването на лактат с него практично, лесно и икономично в спшени отделения, реанимации, АГ отделения и т.н.

  • Малко портативно устройство за експресно измерване на лактат до леглото на пациента
  • Лесно за употреба
  • Изключително малък обем на пробата - 0.6 микролитра
  • Резултат за лактат в рамките на 13 секунди
  • Лабораторно качество на резултатите

Лабораторното качество на резултатите от StatStrip Lactate е възможно благодарение на петентованата от Nova Biomedical Multi-Well технология. Технологията се състои в това, че резултат за лактат се дава на базата на измерения хематокрит, като измерването на лактата и хематокрита се осъществява с една тест лента. Другото уникално в технологията  е това, че StatStrip Lactate измерва и елиминира всички интерференции, които могат да влияят на резултата.
Измерването на хематокрита и получаването на резултат на базата на измерен хематокрит е изключително важно, тъй като пациентите нуждаещи се от следене на лактата обикновено са или критично-болни пост-оперативни пациенти с изключително нисък хематокрит или новородени бебета с изключително висок хематокрит. Хематокритът има огромно влияние върху резултата, защото всички подобни технологии измерват количеството лактат в плазмата, а количеството плазма, което ще бъде върху лентата зависи от хематокрита.
 
 StatStrip® Lactate - Области на приложение
 

Лактатът е параметър - биомедицински показател за наличието на хипоксия и сепсис:

  • Повишеното ниво на лактат в кръвта е ранен индикатор за наличието на сепсис - Диагностицирането, разпознаването и лекуването на сепсис е световен проблем при критично-болните пациенти, правилното третиране на сепсис е индикатор за качество в лечебните заведения
  • Освен това лактатът е индикатор за наличието на хипоксия - неадекватна сърдечна дейност, затруднено дишане, хиповолемия, отравяне

При израждане на новородени с нарушена сърдечна дейност:

  • Използване при незадоволителна сърдечна дейност на фетус, установена с кардиотокограф - нормалните резултати от кардиотокограф свидетелстват за това, че фетуса получава достатъчно количество кислород. При голяма част от фетусите резултатите от кардиотокографа не са задоволителни - в крайна сметка обаче не всички от тези фетуси са хипоксични. При съмнение за хипоксация е необходим диагностичен тест, за да се определи състоянието на плода. Измерването на лактата на плода вместо pH-то му има редица предимства. Пробата се взима от скалпа на плода - за опрделянето на pH-то е необходим кръвно-газов анализатор, като минималните обеми проба са от рода на 40-50 микролитра, а пробата за опрделянето на лактат със StatStrip Lactate е 0.6 микролитра. Резултатът от кръвно-газовия анализатор се бави минимум няколко минути, като голям процент от пробите се провалят поради наличие на въздух в тях или други причини, поради които кръвно-газовите анализатори не приемат пробата. Резултатът от StatStrip Lactate е готов за 13 секунди.

 

 

Предлагат се два различни анализатора. Резултатите за лактат, които се получават от тях, са напълно еднакви, тест лентите са еднакви. Основните разлики между двата анализатора са това, че StatStrip® - Connectivity дава може да бъде свързан към лабораторна или болнична информационна система както и да принтира резултати чрез негов софтуер и външен принтер.

 

StatStrip® - Xpress - показва резултата за лактат и има памет за 400 резултата.