Експресно измерване на Креатинин в пълна кръв Изчисляване на гломерулна филтрация

 

 

StatSensor Creatinine е удобен и малък уред, работещ с тест ленти, който измерва креатинин в проба пълна кръв и може да изчислява гломерулната филтрация след въвеждане на необходима информация. StatSensor използва патентованата от Nova Biomedical Multi-Well технология. StatSensor позволява бързо и точно изследване на реналната функция с една капка капилярна кръв от пръста на пациента.

 

Лесен за работа:

 • Поставете тест лентата в уреда
 • Убодете пръста на пациента, за да вземете капилярна кръв
 • Допрете върха на тест лентата до капка кръв
 • Отчетете резултата.

 

Предимства:

 • Минимална болка за пациента - възможност за използване на автоматични ланцети с размер 33G
 • Работа с 1.2 микролитра капилярна кръв
 • 30 секунди за получаване на резултат за креатинин и гломерулна филтрация.
   

 StatSensor® - Области на приложение

 

В радиологията и кардиологията (при сърдечни катетеризации):

 • За ограничаване на риска от контрастно индуцирана нефропатия (Contrast Media Induced Nephropathy) - StatSensor позволява бърза - Point Of Care - оценка на бъбречната функция преди изследване с контрастно вещество.
 • Подобряване на производителността и улесняване на работния процес - Предотвратява се прекъсването на работния процес в случай на пациент с неустановена актуална бъбречна функция. Не е необходимо отлагането на образното изследване. По този начин се увеличава месечният брой пациенти, преминали през радиологичното отделение.
 • Спомага за увеличаване на доверите на пациентите - StatSensor елиминира недоволството и неудобството за пациентите, предизвикано от необходимостта да влагат допълнително време и разходи за изследване на бъбречната функция преди процедурата

 

В онкологията:

 • Позволява мониторинг на риска срещу токсични за бъбреците реакции от медикаменти - Засягането на бъбреците от химиотерапевтиците е често срещано при пациентите с онкологично заболяване. StatSensor дава бързо информация за бъбречната фунция и по този начин помага за предписването на правилния медикамент и доза от него.
 • Спомага за увеличаване на удовлетвореността у пациента - Много пациенти с онкологично заболяване трябва да си направят изследване на бъбречната функция преди химиотерапията. Вземането на венозна кръв и изпращането и до клиничната лаборатория, времето за получаване на резултат забавят пациента с часове, а може и с дни. Така пациентът може още преди започването на процедурата да е с негативна нагласа. Със StatSensor може бързо да вземете минимално количество капилярна кръв и да оцените бъбречната функция.

 

В спешните центрове: подпомага медицинската сортировка и ускорява полагането на адекватни медицински грижи

 

В зависимост от състоянието на пациента е възможна необходимостта от бърза оценка на бъбречната функция. Освен това много от медикаментите, прилагани в спешната медицина, изискват такъв тип анализ с цел определяне на дозата. StatSensor предлага бърз 30 - секунден метод за изследване на реналната функция в спешните центрове.

 


Предлагат се два различни анализатора. Резултатите за креатинин, които се получават от тях, са напълно еднакви, тест лентите са еднакви. Основните разлики между двата анализатора са това, че StatSensor® - Connectivity дава резултат и за гломерулната филтрация (eGFR). Може да бъде свързан към лабораторна или болнична информационна система както и да принтира резултати чрез негов софтуер и външен принтер.

StatSensor® - Xpress - показва резултата за креатинин и има памет за 400 резултата.