ВЕТЕРИНАРЕН АНАЛИЗАТОР ЗА ХЕМОКОАГУЛАЦИЯ

 

 

 
 
 
 
Приложенията на анализатора са свързани с извършване на скрининг за проблеми с кръвосъсирването на животни в риск при рутинен преглед или предоперативно с цел избягване на усложнения, свързани с кръвосъсирването по време или след операция.
 
 
Другата част от приложенията на апарата е при  нужда от точна диагноза при редица състояния:


 

 

Референтни граници при работа с qLabs Vet, с помощта на които може да се разграничат различни диагнози при използването на горната таблица:

 • Куче

- Протромбиново време (PT): 14 - 20 секунди

- Активирано парциално тромбопластиново време (APTT): 94 - 123 секунди

 • Котка

- Протромбиново време (PT): 13 - 20 секунди

- Активирано парциално тромбопластиново време (APTT): 96 - 122 секунди

 

 

 

 

Описание на част от състоянията, за които може да бъде поставена точна диагноза чрез ветеринарния апарат за коагулационен анализ qLabs Vet:

 

ДИК (Дисеминирана интравазална коагулация) - Дисеминираната интравазална коагулация (ДИК синдром, консумативна/преразходна коагулопатия) е придобита хеморагична диатеза, синдром на паталогично активиране на системата на кръвосъсирването. ДИК синдромът е комплексно хемостазно нарушение, което се среща при разнообразни болестни процеси. Среща се при кучета. Вследствие на неконтролиран възпалителен отговор при бактериални, вирусни, паразитни инфекции, сърдечен удар, изгаряне, неоплазия или травма.

 

 

Дефицит на витамин К/Антагонист - Вследствие малабсорбция на жлъчни киселини, която може да се получи при атрофия на микровилите на ентероцитите или лимфангиектазия.

 

 

Отравяне с родентициди - Родентицидите водят до дефицит на витамин К и свързаните с него коагулационни нарушения.

 

 

Хемофилия А - Често наследствено хемостазно заболяване при млади кучета и котки. Симптомите са налице още от раждането.

 

 

Хемофилия B - Свързано с X хромозомата. Симптомите са аналогични на тези при хемофилия А.

 

 

Хемофилия C - В тежките случаи води до удължаване на времето на кръвосъсирване вследствие на травма (например хирургична интервенция). Предразположеност към тромбоза или инфекция. Не засяга птици, водни животни и влечуги.

 

 

Дефицит на фактор XII (Хагеман) - Без клинична симптоматика.

 

 

Дефицит на фактор VII - Унаследяем с непълна пенетрантност. Може да се прояви с удължено време за съсирване по време на хирургични интервенции.

 

Ранни симптоми на интоксикация с родентицид - родентицидите водят до дефицит на витамин К вследствие на свръхконсумация и инхибиране на обратното му рециклиране.

 

 

 

 

Основни характеристики на автоматичен ветеринарен коагулометър qLabs Vet:

 • Напълно автоматичен ветеринарен апарат за коагулация за професионална употреба;
 • Резултати за PT (протромбиново време) и APTT (активирано парциално тромбопластиново време) при куче и котка
 • Тип на пробата: свежа венозна кръв
 • Обем на пробата: 10 микролитра
 • Време за резултат: <7 минути
 • Работи със сухи тест ленти:

- Комбинирана PT/APTT

- PT

 • Отлична съпоставимост с автоматични лабораторни коагулометри
 • Изключително точен: 5% CV
 • Вграден баркод скенер за разпознаване на лентите
 • Опционална докинг станция с принтер