начало » продукти » реактиви » биохимични реактиви
Биохимични реактиви

 

 

 

С широката си гама от разфасовки и методи може да сте сигурни, че при нас ще намерите точно това, което Ви интересува. Благодарение на големите складови наличности винаги доставяме реактивите  в най-кратък срок. Качеството им е доказано в повече от 600 лаборатории в цялата страна.

 

 

Продукт Метод Вид Опак. Трайност на работния реагент Линейност 
в серум
      (мл.) монореактив R1+R2 = 4+1  
Албумин BCG - крайноточков течен 4x250 стабилен течен   80g/L
Алкална фосфатаза DGKC - кинетичен лиофилизат 12x20 30 дни   825 U/L
DGKC - кинетичен лиофилизат 8x50 30 дни   825 U/L
DGKC течен 12x20 30 дни стабилен течен 2000 U/L
DGKC течен 8x50 30 дни стабилен течен 2000 U/L
DGKC течен 5x120 30 дни стабилен течен 2000 U/L
Алат - GPT IFCC - кинетичен лиофилизат 12x20 45 дни   600 U/L
IFCC - кинетичен лиофилизат 8x50 45 дни   600 U/L
IFCC - кинетичен течен 12x20 30 дни стабилен течен 440 U/L
IFCC - кинетичен течен 8x50 30 дни стабилен течен 440 U/L
IFCC - кинетичен течен 5x120 30 дни стабилен течен 440 U/L
Алфа амилаза CMP-G3- кинетичен течен 6x10 стабилен течен   2000 U/L
CMP-G3- кинетичен течен 3x50 стабилен течен   2000 U/L
АСАТ - GOT IFCC - кинетичен лиофилизат 12x20 45 дни   600 U/L
IFCC - кинетичен лиофилизат 8x50 45 дни   600 U/L
IFCC - кинетичен течен 12x20 30 дни стабилен течен 440 U/L
IFCC - кинетичен течен 8x50 30 дни стабилен течен 440 U/L
IFCC - кинетичен течен 5x120 30 дни стабилен течен 440 U/L
Билирубин директен DMSO - крайноточков течен 4x100 стабилен течен   342umol/L
Билирубин тoтaлeн DMSO - крайноточков течен 4x100 стабилен течен   342umol/L
Гама - ГТ Szasz - кинетичен лиофилизат 12x20 30 дни   240 U/L
Szasz - кинетичен лиофилизат 8x50 30 дни   240 U/L
Szasz - кинетичен течен 12x20 42 дни стабилен течен 1200 U/L
Szasz - кинетичен течен 8x50 42 дни стабилен течен 1200 U/L
Szasz - кинетичен течен 5x120 42 дни стабилен течен 1200 U/L
Гликиран хемоглобин - HbA1 крайноточков течен 40т. стабилен течен   4-20%
Гликиран хемоглобин - HbA1C Имунотурбидиметричен течен 155 т стабилен течен   0,3-26%
Глюкоза GOD-PAP-крайноточков течен 4x250 стабилен течен   44.4mmol/L
GOD-PAP-крайноточков течен 1x1000 стабилен течен   44.4mmol/L
GOD-PAP-крайноточков течен 6x250 стабилен течен   28 mmol/L
Желчзо хромазорол B-крайноточков течен 2x100 стабилен течен   179umol/L
хромазорол B-крайноточков течен 4x100 стабилен течен   179 umol/L
хромазорол B-крайноточков течен 4x250 стабилен течен   179 umol/L
FERENE - крайноточков лиофилизат 4x50 30 дни   215 umol/L
FERENE - крайноточков лиофилизат 8x50 30 дни   215 umol/L
FEROZINE - крайноточков течен 8x50 стабилен течен   179 umol/L
крайноточков (работи с всичко методи) течен 200т. стабилен течен   215 umol/L
Калций OCPC - крайноточков течен 4x100 стабилен течен   7.5 mmol/L
ARSENAZO III - крайноточков течен 4x100 стабилен течен   7.5 mmol/L
Калий крайноточков течен 1х125 стабилен течен   10 mmol/L
Кисела фосфатаза кинетичен-Hillman лиофилизат 20x3 2 дни   150 U/L
Креатинин кинетичен лиофилизат 4x100 35 дни стабилен течен 1770umol/L
кинетичен лиофилизат 4x250 35 дни стабилен течен 1770 umol/L
Креатин киназа кинетичен - UV течен 5x10 стабилен течен   1 500 U/L
кинетичен - UV течен 2x50 стабилен течен   1 500 U/L
NAC/DGKC течен 12x20 стабилен течен   1600 U/L
MB-(NAC) течен 12x10 стабилен течен   1500 U/L
ЛДХ DGKC лиофилизат 12x20 30 дни   1200 U/L
DGKC течен 12x20 30 дни стабилен течен 5000 U/L
Липаза крайноточков течен 6x10 стабилен течен   250 U/L
Магнезий крайноточков - Xylidyl blue течен 2x100 стабилен течен   2.88mmol/L
Мед 5-Br-PADAP крайноточков течен 2x100 стабилен течен   126 mmol/L
Микропротеин в урина и ликвop P.Red - крайноточков течен 4x100 стабилен течен   0.025-300 mg'dl
Натрий крайноточков течен 2x125 стабилен течен   300mmol/L
Общ белтък крайноточков течен 4x250 стабилен течен   130g/L
крайноточков течен 1x1000 стабилен течен   130g/L
Пикочна киселина крайноточков течен 2x100 стабилен течен   1487umoi/L
крайноточков течен 4x100 стабилен течен   1487umol/L
Триглицериди крайноточков течен 4x100 стабилен течен   11.3umol/L
крайноточков течен 4x250 стабилен течен   11.3 umol/L
Урея кинетичен - UV течен 8x50 стабилен течен   66.7mmo)/L
кинетичен - UV течен 4х100 стабилен течен   66.7mmo)/L
кинетичен - UV лиофилизат 4x100 21 дни   66.7mmol/L
крайноточков течен 4x250 стабилен течен   66.7mmol/L
Фосфор крайноточков - UV течен 2x100 стабилен течен   4.85mmol/L
крайноточков - UV течен 4x100 стабилен течен   4.85mmol/L
крайноточков - UV течен 4x250 стабилен течен   4.85mmol/L
Хлориди Thiocyanate - крайноточков течен 2x100 стабилен течен   1 70 mEq/L
Алфа ХБДХ кинетичен - UV лиофилизат 10x6 4 дни   450 U/L
Холестерол крайноточков течен 4x100 стабилен течен   26 mmol/L
крайноточков течен 4x250 стабилен течен   26 mmol/L
 
ХДЛ Холестерол
 
крайноточков - с преципитация течен 2x100 стабилен течен   26 mmol/L
крайноточков - директен течен 4x20 стабилен течен   26 mmol/L
крайноточков - директен течен 12x20 стабилен течен   26 mmol/L
ЛДЛ Холестерол крайноточков - директен течен 4x20 стабилен течен   26 mmol/L
Холинестераза кинетичен - бутирилхолин субстрат лиофилизат 20x3 2 часа   9000 U/L
кинетичен - бутирилхолин субстрат течен 12x24 30 дни стабилен течен 25000 U/L
Дибукаин реагент кинетичен течен 1x20   стабилен течен 25000 U/L
Цинк крайноточков - 5-Br-PAPS  течен 2x100 стабилен течен   61.2mmol/L

 

Продукт Метод Опаковка
Алфа 1 гликопротеинова киселина Имунотурбидиметрия 50+2 мл.
Антитромбин III Имунотурбидиметрия 50+2 мл.
APO A1 Имунотурбидиметрия 80+2 мл.
APO B Имунотурбидиметрия 80+2 мл.
ASO Имунотурбидиметрия 100+10+1 мл.
ASO Имунотурбидиметрия 50+5+1 мл.
AST латекс аглутинация, с контроли 100 теста
AST латекс аглутинация, без контроли 300 теста
CAL-FIX - Калибратор Имунотурбидиметрия 10x3 мл.
Калибратор за APO A1/ APOB Имунотурбидиметрия 1х1 мл.
Калибратор за ASO Имунотурбидиметрия 1х1 мл.
Калибратор за HbA1C Имунотурбидиметрия 1х2+5х0.5 мл.
Калибратор за PCR Имунотурбидиметрия 1х1 мл.
Калибратор за RF Имунотурбидиметрия 1х1 мл.
Калибратор за Общ белтък - течен Имунотурбидиметрия 1х2 мл.
Complement C3 Имунотурбидиметрия 50+2 мл.
Complement C4 Имунотурбидиметрия 50+2 мл.
Контрола за APO A1/ APOB Имунотурбидиметрия 1х1 мл.
Контрола ASO/PCR/RF MEDIUM VALUE Имунотурбидиметрия 1х1 мл.
Контрола за общ белтък - течен Имунотурбидиметрия 1х1 мл.
CRP латекс аглутинация, с контроли 100 теста
CRP латекс аглутинация, без контроли 300 теста
Феритин Имунотурбидиметрия 45+5+3 мл.
Хаптоглобин Имунотурбидиметрия 50+2 мл.
HbA1C Имунотурбидиметрия 3х14 мл.
IGA Имунотурбидиметрия 40+10 мл.
IGG Имунотурбидиметрия 40+10 мл.
IGM Имунотурбидиметрия 40+10 мл.
Микроалбумин Имунотурбидиметрия 45+5+3 мл.
PCR латекс аглутинация 100+10+1 мл.
PCR латекс аглутинация 50+5+1 мл.
RF латекс реактив с контроли 100 теста
RF латекс реактив без контроли 300 теста
Трансферин Имунотурбидиметрия 50+2 мл.
Waaler Rose пасивна хемаглутинация с контроли 100 теста
Инфекциозна мононуклеоза латекс аглутинация 50 теста
RPR тест за сифилис латекс аглутинация 250 теста